tel.: 519 875 236     gg: 35666262

Polityka prywatności

Przeglądając strony naszego Serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w tej Polityce Prywatności, w szczególności:

1. Korzystanie z serwisu może wiązać się z podaniem niektórych danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu nawiązania kontaktu z naszą firmą. Podanie danych osobowych następuje wyłącznie przez formularz kontaktowy i obejmuje: imię, adres e-mail, oraz telefon kontaktowy.

2. Wszystkie dane podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych dotyczących zlecenia.

3. Dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych oraz nie będą udostępniane innym podmiotom i osobom trzecim.

4. Dane osobowe naszych Klientów są chronione, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych leży po stronie administratora Serwisu.

5. Na każdym etapie współpracy Klient Serwisu ma prawo do zmiany swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych następuje poprzez wysłanie informacji o zmianie danych kontaktowych za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu.

6. Klient może wykorzystywać wszystkie materiały przygotowane w ramach e-korepetycji, jednakże sposób ich wykorzystania nie może naruszać art.272 KK oraz przepisów Prawa Autorskiego.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania materiałów składających się na zlecenie.

Nie sądziłem, że opanowanie materiału z technologii produkcji może być tak łatwe i przyjemne. Dziękuję za pomoc!

ukończyłam studia lepiej niż się spodziewałam, a wszystko dzięki Państwa pomocy! Gdyby nie Państwa pomoc, to pewnie nigdy nie poradziłabym sobie z kilkoma przedmiotami, które były dla mnie czarną magią. Teraz mam to za sobą. Dziękuję!

Dzięki pomocy najlepszych konsultantów zdałam maturę z języka polskiego na piątkę i to bez żadnego wysiłku. Teraz jestem studentką wymarzonego kierunku i wiem, że jeszcze nie raz skorzystam z ich pomocy.dlastudenta.org